Volná láska napomáhá lepššímu navazování vztahů, přinášší šštěstí a radost do žživota. Už v 60. letech našši předchůdci věděli, žže láska, hudba a drogy mohou změnit svět k lepššímu. Od drog se časem upustilo, hudba a láska však přetrvávají. Pojďte s námi změnit svět skrze sdílenou lásku. Kdyžž bude vššem dostupná láska, aby se každžý cítil ššťastný, přijatý a spokojený, nebude na světě důvod k soupeření, bojům a frustracím.

 

 

 

Reklamy